Γεννημένος το 1992.
Απόφοιτος της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2011 – 2016).
Εξειδικευμένος στον Κλασικό Αθλητισμό.
Μέλος Εθνικής Ομάδας Στίβου με δύο συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και κατάκτηση έβδομης θέσης.
Πολλές συμμετοχές σε Βαλκανικά Πρωταθλήματα και κατάκτηση εικοσιτεσσάρων
μεταλλίων σε Πανελλήνια
Ασχολίες:
Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού σε ακαδημίες (
2017- 2022 ).
Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού σε αθλητές που
διακρίνονται σε Εθνικό επίπεδο και μέλη Εθνικής Ομάδας,
με εξειδίκευση στα Οριζόντια Άλματα (2021- 2024).
Functional Training Trainer
TRX Trainer
Weight Lifting Trainer

Μετάβαση στο περιεχόμενο